Raport bieżący 259 – WANCI za 20.12.2022 - AgioFunds