Raport bieżący 258 – WANCI za 29.12.2021 - AgioFunds