Raport bieżący 258 – WANCI za 21.12.2022 - AgioFunds