Raport bieżący 258 – WANCI za 16 12 2020 r. - AgioFunds