Raport bieżący 258 – WANCI za 13 11 2019 r. - AgioFunds