Raport bieżący 257 – WANCI za 29.12.2022 - AgioFunds