Raport bieżący 257 – WANCI za 28.12.2021 - AgioFunds