Raport bieżący 257 – WANCI za 27.12.2021 - AgioFunds