Raport bieżący 257 – WANCI za 20.12.2022 - AgioFunds