Raport bieżący 257 – WANCI za 15 12 2020 r. - AgioFunds