Raport bieżący 257 – WANCI za 14.12.2021 - AgioFunds