Raport bieżący 257 – informacja o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds