Raport bieżący 256 – WANCI za 29.12.2022 - AgioFunds