Raport bieżący 256 – WANCI za 28.12.2022 - AgioFunds