Raport bieżący 256 – WANCI za 19.12.2022 - AgioFunds