Raport bieżący 256 – WANCI za 15.12.2022 - AgioFunds