Raport bieżący 256 - WANCI za 12 11 2019 r. - AgioFunds