Raport bieżący 256 – WANCI za 03 12 2020 r. - AgioFunds