Raport bieżący 255- informacja o pokrywaniu kosztów- sprostowanie - AgioFunds