Raport bieżący 254 – WANCI za 22.12.2021 - AgioFunds