Raport bieżący 254 – WANCI za 10.12.2021 - AgioFunds