Raport bieżący 254 – WANCI za 08 12 2020 r. - AgioFunds