Raport bieżący 254 - WANCI za 07 11 2019 r. - AgioFunds