Raport bieżący 253 – WANCI za 27.12.2022 - AgioFunds