Raport bieżący 253 – WANCI za 22.12.2022 - AgioFunds