Raport bieżący 253 – WANCI za 21.12.2021 - AgioFunds