Raport bieżący 253 – WANCI za 18 12 2020 r. - AgioFunds