Raport bieżący 253 – WANCI za 14.12.2022 - AgioFunds