Raport bieżący 253 – WANCI za 07 12 2020 r. - AgioFunds