Raport bieżący 253 - WANCI za 06 11 2019 r. - AgioFunds