Raport bieżący 252 – WANCI za 21.12.2022 - AgioFunds