Raport bieżący 252 – WANCI za 17 12 2020 r. - AgioFunds