Raport bieżący 252 – WANCI za 13.12.2022 - AgioFunds