Raport bieżący 252 – WANCI za 04 12 2020 r. - AgioFunds