Raport bieżący 251 – załącznik – powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds