Raport bieżący 251 – WANCI za 26 11 2020 r. - AgioFunds