Raport bieżący 251 – WANCI za 20.12.2022 - AgioFunds