Raport bieżący 251 – WANCI za 17.12.2021 - AgioFunds