Raport bieżący 251 – WANCI za 16.12.2021 - AgioFunds