Raport bieżący 251 – WANCI za 12.12.2022 - AgioFunds