Raport bieżący 251 – WANCI za 08.12.2022 - AgioFunds