Raport bieżący 251 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds