Raport bieżący 250 – WANCI za 21.12.2022 - AgioFunds