Raport bieżący 250 – WANCI za 20.12.2022 - AgioFunds