Raport bieżący 250 – WANCI za 15.12.2021 - AgioFunds