Raport bieżący 250 – WANCI za 15 12 2020 r. - AgioFunds