Raport bieżący 250 – WANCI za 06.12.2021 - AgioFunds