Raport bieżący 25 – załącznik: komunikat aktualizacyjny - AgioFunds