Raport bieżący 25 - WANCI za 29 01 2019 r. - AgioFunds