Raport bieżący 25 – WANCI za 10 06 2021 r. - AgioFunds